Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 7»Động Vật Và Đời Sống Con Người»Bài Tập Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh...»Giải Bài tập SGK Sinh học 7 Bài 1 Trang ...

Giải Bài tập SGK Sinh học 7 Bài 1 Trang 195

Xem thêm

Đề bài

Bài 1 (Trang 195 /SGK Sinh 7)

Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học.

Đáp án và lời giải

Biện pháp đấu tranh sinh học gồm: sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại, sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng của sâu hại, sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại và gây vô sinh diệt động vật gây hại.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Giải Bài tập SGK Sinh học 7 Câu lệnh 2 Trang 193
Giải Bài tập SGK Sinh học 7 Bài 2 Trang 195
Xem lại kiến thức bài học