Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 7»Động Vật Và Đời Sống Con Người»Bài Tập Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh...»Giải Bài tập SGK Sinh học 7 Câu lệnh 2 T...

Giải Bài tập SGK Sinh học 7 Câu lệnh 2 Trang 193

Xem thêm

Đề bài

Câu lệnh 2 (Trang 193 /SGK Sinh 7)

Giải thích biện pháp gây vô sinh để diệt sinh vật gây hại.

Đáp án và lời giải

Phương pháp làm triệt sản ở ruồi đực, làm ruồi đực không thể sản sinh ra tinh trùng nên không thực hiện được sự thụ tinh khi giao phối và do đó không phát triển được nòi giống.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Giải Bài tập SGK Sinh học 7 Câu lệnh 1 Trang 193
Giải Bài tập SGK Sinh học 7 Bài 1 Trang 195
Xem lại kiến thức bài học