Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 7»Động Vật Và Đời Sống Con Người»Bài Tập Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh...»Giải Bài tập SGK Sinh học 7 Câu lệnh 1 T...

Giải Bài tập SGK Sinh học 7 Câu lệnh 1 Trang 193

Xem thêm

Đề bài

Câu lệnh 1 (Trang 193 /SGK Sinh 7)

Điền vào bảng sau tên thiên địch được sử dụng và tên sinh vật gây hại tương ứng

Các biện pháp đấu tranh

sinh học

Tên sinh vật gây hại

Tên thiên địch

Sử dụng thiên địch trực tiếp tiêu diệt sinh vật gây hại

Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sâu hại

Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại

Đáp án và lời giải

Các biện pháp đấu tranh

sinh học

Tên sinh vật gây hại

Tên thiên địch

Sử dụng thiên địch trực tiếp tiêu diệt sinh vật gây hại

1. Sâu bọ, cua, ốc mang vật chủ kí sinh

2. Chuột

 

3. Ấu trùng sâu bọ

4. Sâu bọ, cua, ốc

5. Sâu bọ

6. Rầy nâu

1. Gia cầm

 

2. Mèo nhà, diều hâu, cú vọ, mèo rừng, rắn sọc dưa

3. Cá cờ, cá bảy màu

4. Cóc, cú vọ

5. Chim sẻ, sáo, thằn lằn

6. Kiến đỏ            

Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sâu hại

1. Trứng sâu xám

2. Cây xương rồng

1. Ong mắt đỏ

2. Bướm đêm nhập từ Achentina

Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại

1. Thỏ

 

2. Bọ xít

1. Vi khuẩn Myoma và vi khuẩn Calixi

2. Nấm bạch dương và nấm lục cương                

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Giải Bài tập SGK Sinh học 7 Câu lệnh 2 Trang 193
Xem lại kiến thức bài học