Picture of the author
Picture of the author
SGK Sinh Học 7»Động Vật Và Đời Sống Con Người»Bài Tập Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh...»Giải Bài tập SGK Sinh học 7 Bài 2 Trang ...

Giải Bài tập SGK Sinh học 7 Bài 2 Trang 195

Xem thêm

Đề bài

Bài 2 (Trang 195 /SGK Sinh 7)

Nêu ưu điểm và hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học. Cho ví dụ.

Đáp án và lời giải

Ưu điểm

Hạn chế

- Ít tốn kém.

- Tiêu diệt sinh vật gây hại có hiệu quả.

- Không gây ô nhiễm môi trường.

- Không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Chỉ có hiệu quả ở nơi có khí hậu ổn định.

- Không tiêu diệt triệt để sinh vật gây hại.

- Tiêu diệt sinh vật này tạo điều kiện cho sinh vật khác phát triển.

- Một số sinh vật vừa có lợi vừa có hại.

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Sinh

Giải Bài tập SGK Sinh học 7 Bài 1 Trang 195
Xem lại kiến thức bài học