Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 4: Đoạn Mạch Nối Tiếp »Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 11...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 11

Xem thêm

Đề bài

Bài C1 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 11

Quan sát sơ đồ mạch điện hình 4.1 (SGK), cho biết các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc với nhau như thế nào.

bai-4-doan-mach-noi-tiep-bt-1

Đáp án và lời giải

R1, R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 11
Xem lại kiến thức bài học