Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 4: Đoạn Mạch Nối Tiếp »Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 12...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 12

Xem thêm

Đề bài

Bài C4 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 12

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2 (SGK).

- Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?

- Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?

- Khi công tắc K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có hoạt động không? Vì sao?

bai-4-doan-mach-noi-tiep-bt-2

Đáp án và lời giải

- Khi công tắc K mở, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn.

- Khi công tắc K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua chúng.

- Khi công tắc K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt thì đèn Đ2 không hoạt động vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua nó.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 12
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 13
Xem lại kiến thức bài học