Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 4: Đoạn Mạch Nối Tiếp »Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 12...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 12

Xem thêm

Đề bài

Bài C3 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 12

Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương R của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp là R = R1 + R2.

Đáp án và lời giải

Vì R1 nối tiếp R2 nên U = U1 + U2   và I = I1= I2

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 11
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 12
Xem lại kiến thức bài học