Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 4: Đoạn Mạch Nối Tiếp »Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 13...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 13

Xem thêm

Đề bài

Bài C5 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 13

a) Cho hai điện trở R1 = R2 = 20Ω được mắc như sơ đồ hình 4.3a (SGK)Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

bai-4-doan-mach-noi-tiep-bt-3

b) Mắc thêm R3 = 20Ω vào đoạn mạch trên (hình 4.3b SGK) thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.

Đáp án và lời giải

a) Vì mạch mắc nối tiếp nên điện trở tương đương của đoạn mạch là:

RAB = R1 + R2 = 20 + 20 = 40Ω

b) Theo hình, điện trở R3 được mắc nối tiếp với R2 nên khi đó mạch điện mới gồm 3 điện trở mắc nối tiếp. Do đó, điện trở tương đương mới của đoạn mạch là:

RAC = R1 + R2 + R3 = RAB + R3 = 40 + 20 = 60 Ω

So sánh: RAC > R1, RAC > R2, RAC > R3

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 12
Xem lại kiến thức bài học