Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 4: Đoạn Mạch Nối Tiếp »Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 11...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 11

Xem thêm

Đề bài

Bài C2 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 11

Hãy chứng minh rằng, đối với đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó: 

Đáp án và lời giải

Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm.

Nên

 

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 11
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 12
Xem lại kiến thức bài học