Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 16: Định Luật Jun – Lenxơ »Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 45...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 45

Xem thêm

Đề bài

Bài 1 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 45

Hãy tính điện năng A của dòng điện chạy qua dây điện trở trong thời gian 300s.

Đáp án và lời giải

Công suất nhiệt tỏa ra trên sợi dây có điện trở R = 5Ω là:

P = I2.R = 2,42.5 = 28,8 W

Điện năng A của dòng điện chạy qua dây điện trở trong thời gian 300s là:

A = P.t = 28,8.300 = 8640J.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 45
Xem lại kiến thức bài học