Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 16: Định Luật Jun – Lenxơ »Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 45...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 45

Xem thêm

Đề bài

Bài 5 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 45

Một ấm điện có ghi 220V – 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 21 nước từ nhiệt độ ban đầu là 20oC. Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng vỏ ấm và nhiệt lượng tỏa vào môi trường, tính thời gian đun sôi nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

Đáp án và lời giải

Vì hiệu điện thế định mức của ấm bằng hiệu điện thế được sử dụng nên ấm hoạt động bình thường

Ta có

Thời gian đun sôi nước là 672s

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 45
Xem lại kiến thức bài học