Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 2: Điện Trở Của Dây Dẫn - Đị...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 7

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 7

Xem thêm

Đề bài

Bài C1 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 7

Tính thương số U/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước.

Đáp án và lời giải

Dựa vào bảng số liệu thí nghiệm, tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở rồi so sánh.

Bảng 1

bai-2-dien-tro-cua-day-dan-bt-1

Bảng 2

bai-2-dien-tro-cua-day-dan-bt-2

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 7