Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 2: Điện Trở Của Dây Dẫn - Đị...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 8

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 8

Xem thêm

Đề bài

Bài C4 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 8

Đặt cùng 1 hiệu điện thế vào 2 đầu các dây dẫn có điện trở R1 và R2 = 3 R1. Dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Đáp án và lời giải

Vậy I1 lớn gấp 3 lần I2

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 8