Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 2: Điện Trở Của Dây Dẫn - Đị...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 8

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 8

Xem thêm

Đề bài

Bài C3 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 8

Một bóng đèn thắp sáng có điện trở là 12Ω và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,5A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó.

Đáp án và lời giải

Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn: U = I.R = 12.0,5 = 6V

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 7
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 8