Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 10: Biến Trở - Điện Trở Dùng...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 10 Trang 3...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 10 Trang 30

Xem thêm

Đề bài

Bài C10 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 30

Một biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 20Ω. Dây điện trở của biến trở là dây hợp kim nicrom có tiết diện 0,5mm2 và được quấn đều chung quanh một lỏi sứ tròn đường kính 2cm. Tính số vòng dây của biến trở này.

Đáp án và lời giải

Ta có: Tiết diện của dây dẫn: S = 0,5 mm2 = 0,5.10-6 m2

Tra bảng 1, SGK, tr26 ta tìm được dây nicrom có điện trở suất: ρ = 1,10.10-6 Ωm

Chiều dài của dây hợp kim là:

Vì dây được quấn đều chung quanh một lỏi sứ tròn đường kính d = 2cm = 0,02m nên một vòng quấn sẽ chiếm một chiều dài bằng chu vi của lỏi: C = π.d (lấy π = 3,14)

Số vòng dây của biến trở là:  

vòng

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 9 Trang 30