Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 10: Biến Trở - Điện Trở Dùng...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 7 Trang 30...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 7 Trang 30

Xem thêm

Đề bài

Bài C7 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 30

Trong kĩ thuật, chẳng hạn trong các mạch điện của Radio, tivi… người ta cần sử dụng các điện trở có kích thước nhỏ với các trị số khác nhau, có thể tới vài trăm megavon (1MΩ = 106Ω ). Các điện trở này được chế tạo bằng một lớp than hay lớp kim loại mỏng phủ ngoài một lỏi cách điện (thường bằng sứ). Hãy giải thích vì sao lớp than hay lớp kim loại mỏng đó lại có điện trở lớn.

Đáp án và lời giải

Các điện trở này được chế tạo bằng một lớp than hay lớp kim loại mỏng phủ ngoài một lỏi cách điện (thường bằng sứ), nên khi áp điện vào hai đầu thì điện trở tham gia vào mạch sẽ có tiết diện S rất nhỏ (không được nhầm lẫn với tiết diện của lõi sứ)

Mặt khác   nên khi S rất nhỏ thì R rất lớn, có thể lên đến cỡ MΩ

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 6 Trang 29
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 8 Trang 30