Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 10: Biến Trở - Điện Trở Dùng...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 9 Trang 30...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 9 Trang 30

Xem thêm

Đề bài

Bài C9 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 30

Đọc trị số của các điện trở kĩ thuật cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ thí nghiệm

Đáp án và lời giải

Ví dụ đọc trị số điện trở như hình vẽ sau:

bai-10-bien-tro-dien-tro-dung-trong-ky-thuat-bt-3

R = 45 × 102 Ω = 4,5 KΩ

Bởi vì vàng tương ứng với 4, xanh lục tương ứng với 5, và đỏ tương ứng với giá trị số mũ 2. Vòng màu cuối cho biết sai số của điện trở có thể trong phạm vi 5% ứng với màu kim loại vàng.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 8 Trang 30
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 10 Trang 30