Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 10: Biến Trở - Điện Trở Dùng...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 29...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 29

Xem thêm

Đề bài

Bài C5 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 29

 Vẽ sơ đồ mạch điện như hình 10.3 (SGK).

Đáp án và lời giải

bai-10-bien-tro-dien-tro-dung-trong-ky-thuat-bt-1

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 29
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 6 Trang 29