Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 1: Sự Phụ Thuộc Của Cường Độ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 5

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 5

Xem thêm

Đề bài

Bài C2 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 5

Dựa vào số liệu ở bảng 1 (SGK) mà em thu được từ thí nghiệm, hãy vẽ đường biểu diễn mối quan hệ giữa I và U, nhận xét xem nó có phải là đường thẳng đi qua gốc tọa độ hay không

Đáp án và lời giải

Đường biểu diễn mối quan hệ giữa I và U được thể hiện trong hình bên. Đây là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

bai-1-su-phu-thuoc-cua-cuong-do-dong-dien-vao-hieu-dien-the-giua-hai-dau-day-dan-bt-1

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 4
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 5