Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 1: Sự Phụ Thuộc Của Cường Độ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 5

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 5

Xem thêm

Đề bài

Bài C3 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 5

Từ đồ thị hình 1.2 SGK hãy xác định:

- Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế là 2,5V; 3,5V

- Xác định giá trị U, I ứng với một điểm M bất kì trên đồ thị đó.

Đáp án và lời giải

Dựa vào đồ thị ta thấy:

- Khi U = 2,5V thì I = 0,5A.

Khi U = 3,5V thì I = 0,7A.

- Lấy một điểm M bất kì trên đồ thị.

Từ M kẻ đường thẳng song song với trục hoành, cắt trục tung tại I3 = 1,1A

Từ M kẻ đường thẳng song song với trục tung, cắt trục hoành tại U3 =5,5V.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 5
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 5