Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 1: Sự Phụ Thuộc Của Cường Độ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 5

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 5

Xem thêm

Đề bài

Bài C5 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 5

Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học.

Đáp án và lời giải

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 5