Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 19: Sử Dụng An Toàn Và Tiết ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 51...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 51

Xem thêm

Đề bài

Bài C2 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 51

Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc như thế nào?

Đáp án và lời giải

Phải sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc chịu được dòng điện định mức quy định cho mỗi dụng cụ điện.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 51
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 51