Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 19: Sử Dụng An Toàn Và Tiết ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 8 Trang 52...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 8 Trang 52

Xem thêm

Đề bài

Bài C8 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 52

Hãy viết công thức tính điện năng sử dụng.

Đáp án và lời giải

Công thức tính điện năng sử dụng: A = ℘.t

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 7 Trang 52
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 9 Trang 52