Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 19: Sử Dụng An Toàn Và Tiết ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 51...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 51

Xem thêm

Đề bài

Bài C4 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 51

Khi tiếp xúc với mạng điện gia đình thì cần lưu ý gì? Vì sao?

Đáp án và lời giải

- Phải rất cẩn thận khi tiếp xúc với mạng điện này vì nó có hiệu điện thế 220V nên có thể gây nguy hiểm tới tính mạng con người.

- Chỉ sử dụng các thiết bị điện với mạng điện gia đình khi đảm bảo cách điện đúng tiêu chuẩn quy định đốì với các bộ phận của thiết bị có sự tiếp xúc với tay và đối với cơ thể người nói chung.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 51
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 5 Trang 51