Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 19: Sử Dụng An Toàn Và Tiết ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 51...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 51

Xem thêm

Đề bài

Bài C3 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 51

Cần mắc thiết bị gì cho mỗi dụng cụ điện để ngắt mạch tự động khi đoản mạch?

Đáp án và lời giải

Mắc cầu chì có cường độ định mức phù hợp với dụng cụ hay thiết bị điện, đảm bảo khi có sự cố xảy ra, chẳng hạn như khi bị đoản mạch, cầu chì kịp nóng chảy và tự động ngắt mạch trước khi dụng cụ điện bị hư hỏng.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 51
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 4 Trang 51