Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 19: Sử Dụng An Toàn Và Tiết ...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 9 Trang 52...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 9 Trang 52

Xem thêm

Đề bài

Bài C9 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 52

Từ đó hãy cho biết, để sử dụng tiết kiệm điện năng thì:

- Cần phải lựa chọn, sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện có công suất như thế nào?

- Có nên cho bộ phận hẹn giờ làm việc khi sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện không? Vì sao?

Đáp án và lời giải

Để sử dụng tiết kiệm điện năng cần phải lựa chọn, sử dụng các dụng cụ hay thiết bị có công suất hợp lý, đủ mức cần thiết. Nên cho bộ phận hẹn giờ làm việc khi sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện vì như thế sẽ giúp ngắt điện khi chúng ta không dùng đến.

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 8 Trang 52
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 10 Trang 52