Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Collocation - Dùng ngôn từ tự nhiên như người bản xứ (Part 1)

  Khi học tiếng Anh đến trình độ cao, nếu chúng ta phát âm càng tốt thì sẽ càng giống như người bản xứ. Tuy nhiên, từ vựng vẫn chiếm gần một nửa nhân tố quyết định trong khả năng Anh ngữ của mỗi người.

  Có rất nhiều phương pháp học từ vựng khác nhau. Trong đó, có một cách học từ giúp bạn sử dụng tiếng Anh nhuần nhuyễn và tự nhiên hơn: Học từ vựng theo cụm (Collocation).

  Collocation là gì? Tại sao nó lại quan trọng?

  Collocation là cách thức các từ kết hợp với nhau trong một ngôn ngữ nhằm tạo ra lời nói và câu viết tự nhiên. Chẳng hạn make/ repeat/ correct/ fix a mistake, take a bath hoặc have a shower.

  Ngoài ra, chúng ta không thể tùy tiện kết hợp các từ với nhau. Do vậy nếu bạn muốn dùng đúng cụm từ, chỉ có cách học thuộc cả cụm collocation thôi!

  Sau đây sẽ là một loạt các từ vựng theo cụm thông dụng nhất mà bạn nên biết:

   HAVE

  NGHĨA

   VÍ DỤ

  Have a bath

  Đi tắm

  Mary really wants to take a bath now.

  (Mary muốn đi tắm ngay bây giờ.)

  Have a drink

  Đi uống

  Would you like to have a drink?

  (Bạn có muốn uống gì không?)

  Have a good time

  Chúc có thời gian vui vẻ

  John, have a good time in Paris.

  (Chúc bạn có thời gian thật vui vẻ ở Paris nhé John.)

  Have a haircut

  Cắt tóc

  I would like to have a haircut.

  (Tôi muốn được cắt tóc.)

  Have a holiday

  Đi nghỉ

  After 2 years of working, she finally have a real holiday.

  (Sau 2 năm làm việc, cuối cùng cô cũng có một kỳ nghỉ thực sự.)

  Have a problem

  Có vấn đề

  You probably have a problem with Susan, aren't you?

  (Bạn có thể có vấn đề với Susan, phải không?)

  Have a relationship

  Có một mối quan hệ

  I used to have a long-term relationship with my ex-boyfriend.

  (Tôi từng có mối quan hệ lâu dài với bạn trai cũ.)

  Have a rest

  Nghỉ ngơi

  Please have a rest.

  (Xin hãy nghỉ ngơi.)

  Have lunch

  Ăn trưa

  Having lunch at school is very convenient.

  (Ăn trưa ở trường thật tiện lợi.)

  Have sympathy

  Có cảm tình

  Peter, Lisa doesn't have any sympathy for you!

  (Peter, Lisa không có cảm tình với cậu đâu!)

   

  COME

  NGHĨA

   VÍ DỤ

  Come close

  Đến gần

  He came close to her, but she ran away.

  (Anh đến gần cô, nhưng cô bỏ chạy.)

  Come complete with

  Đến với đầy đủ tất cả

  Our machines come complete with a ten-year warranty.

  (Máy của chúng tôi hoàn thành với bảo hành mười năm.)

  Come first

  Đến trước hoặc ưu tiên

  Which comes first, your customers or your employees?

  (Cái nào ưu tiên trước, khách hàng hay nhân viên của bạn?)

  Come into view

  Đến trong tầm mắt

  A large herd of elephants came into view in the distance.

  (Một đàn voi lớn xuất hiện từ xa.)

  Come last

  Đến sau cùng

  Never put them first, if you always come last.

  (Đừng bao giờ đặt họ quan trọng hàng đầu nếu đối với họ bạn luôn là cuối cùng.)

  Come prepared

  Đến có chuẩn bị /sẵn sàng

  We must always come prepared.

  (Chúng tôi phải luôn luôn có sự chuẩn bị.)

  Come right back

  Trở lại ngay

  I'll come right back and give you a hand!

  (Tôi sẽ quay lại ngay và giúp bạn một tay!)

  Come to a compromise

  Đi đến một sự thỏa hiệp

  Coming to a compromise can be incredibly difficult.

  (Để có thể đi đến một thỏa hiệp là điều vô cùng khó khăn.)

  Come to a decision

  Đi đến quyết định

  Have you come to a decision yet?

  (Bạn đã đi đến quyết định chưa?)

  Come to an agreement

  Đi đến thỏa thuận

  They have come to an agreement.

  (Họ đã đi đến một thỏa thuận.)

  Come to an end

  Đi đến kết thúc

  The celebration came to an end about midnight.

  (Lễ kỷ niệm kết thúc vào khoảng nửa đêm.)

  Come t a standstill

  Đi đến một bế tắc nào đó

  The accident caused traffic to come to a standstill on the freeway.

  (Lễ kỷ niệm kết thúc vào khoảng nửa đêm.)

  Come to terms with

  Đến với hay nhìn nhận sự thật

  She's never really come to terms with her son's death.

  (Cô ấy không bao giờ chấp nhận sự thật về cái chết của con trai mình.)

   

  voh.com.vn-hoc-tu-vung-theo-cum-1

   

  SAVE

  NGHĨA

   VÍ DỤ

  Save electricity

  Tiết kiệm điện

  Let’s save electricity to save the Earth.

  (Hãy để Tiết kiệm điện để cứu Trái đất.)

  Save energy

  Tiết kiệm năng lượng

  Buy online and save time and money!

  (Mua trực tuyến tiết kiệm thời gian và tiền bạc!)

  Save money

  Để dành tiền

  You'll be more likely to save money if you make it a priority.

  (Bạn sẽ có khả năng tiết kiệm tiền nếu bạn đánh dấu ưu tiên cho thứ cần nhất trước.)

  Save one’s strength

  Để dành sức mạnh

  Animals have to save their strength, and wait for the perfect moment to strike at their prey.

  (Động vật phải tiết kiệm sức mạnh của chúng và chờ đợi thời điểm hoàn hảo để tấn công con mồi.)

  Save someone a seat

  Dành một chỗ ngồi

  Sandy, you just make sure to save me a seat at the table.

  (Sandy, bạn chỉ cần đảm bảo dành cho tôi một chỗ ngồi.)

  Save someone's life

  Cứu mạng sống

  I have donated my blood to save someone's life.

  (Tôi đã hiến máu của mình để cứu mạng người.)

  Save space

  Để dành chỗ

  Roll your clothes to save space.

  (Cuộn quần áo của bạn gọn lại để tiết kiệm không gian.)

  Save yourself the trouble

  Tránh được rắc rối

  Save yourself the trouble.

  (Hãy tự cứu lấy mình và tránh rắc rối.)

   

   GO

  NGHĨA

   VÍ DỤ

  Go astray

  1. Đi lạc đường,

  2. Lạc lối (đúng và sai)

  3. Thất lạc

  1. We went astray but a man redirected us.

  2. Parents must do more to ensure teens do not go astray.

  3. The money seems to have gone astray.

  (1. Chúng tôi đã đi lạc đường nhưng một người đàn ông đã hướng dẫn đường khác cho chúng tôi.

  2. Cha mẹ cần phải làm nhiều hơn để đảm bảo đứa con trong độ tuổi teen không bị lạc lối.

  3. Chúng ta để thất lạc tiền rồi.)

  Go bald

  Bị hói đầu, cạo hết tóc

  Many men go bald because of an inherited condition.

  (Nhiều người đàn ông bị hói vì bị di truyền.)

  Go bankrupt

  Phá sản

  The company lost all the money to run the business, so they go bankrupt.

  (Công ty đã mất tất cả tiền để điều hành doanh nghiệp, vì vậy họ phá sản.)

  Go blind

  Bị mù mắt/không biết đúng sai

  The disease made her go blind in one eye.

  (Căn bệnh khiến cô bị mù một bên mắt.)

  Go mad

  Phát điên; phát khùng lên

  I would go mad if I had to stay in bed for three weeks.

  (Tôi sẽ phát điên nếu phải nằm trên giường trong ba tuần.)

  Go missing

  Mất tích, thất lạc

  Two people went missing while swimming at Hoàng Kiếm Lake.

  (Hai người bị mất tích khi đang bơi ở hồ Hoàn Kiếm.)

  Go online

  Lên mạng; vào trực tuyến

  I need to go online every single day.

  (Tôi cần phải lên mạng mỗi ngày.)

  Go out of business

  Việc làm ăn thua lỗ bị đóng cửa

  I have to work hard to keep from going out of business.

  (Tôi phải làm việc chăm chỉ để tránh làm ăn thua lỗ.)

  Go overseas

  Đi ra nước ngoài

  Many more people go overseas these days.

  (Nhiều người đi nước ngoài những ngày này.)

  Go fishing

  Đi câu cá; bị khùng; nghỉ mệt

  He's definitely gone fishing.

  (Anh ấy chắc chắn đã đi câu cá.)

  Go sailing

  Đi thả thuyền buồm

  When we woke up this morning, paradise seemed to demand that we go sailing.

  (Khi chúng tôi thức dậy sáng nay, thời tiết dường như mời gọi chúng tôi nên đi thả thuyền buồm.)

   

  voh.com.vn-hoc-tu-vung-theo-cum-2

   

  DO

  NGHĨA

   VÍ DỤ

  Do business

  Làm ăn / kinh doanh

  I found them very easy to do business with.

  (Tôi thấy rất dễ dàng khi làm kinh doanh với họ.)

  Do nothing

  Không làm gì cả

  I can't just sit at home and do nothing.

  (Tôi không thể cứ ngồi ở nhà và không làm gì cả.)

  Do research

  Nghiên cứu

  He tried to do research on the language of bees.

  (Ông đã cố gắng nghiên cứu về ngôn ngữ của ong.)

  Do someone a favor

  Làm ơn hãy giúp ai đó

  Can you do me a favor?

  (Bạn có thể làm cho tôi một việc được không?)

  Do the cooking

  Làm bếp

  I always do the cooking around here.

  (Tôi luôn luôn nấu ăn ở đây.)

  Do your best

  Làm hết sức mình

  You must do the best for your health.

  (Bạn phải làm điều tốt nhất cho sức khỏe của bạn.)

  Do your hair

  Làm tóc

  You can do your hair after a shower.

  (Bạn có thể làm tóc sau khi tắm.)

  Do your homework

  Làm bài tập ở nhà

  You must do your homework every day.

  (Bạn phải làm bài tập về nhà mỗi ngày.)

   

  GET

  NGHĨA

   VÍ DỤ

  Get a job

  Xin một công việc làm

  To get a job, write your story instead of a resume.

  (Để có được việc, bạn hãy nên tự viết câu chuyện của riêng mình thay vì chỉ trình bày bản lý lịch nhàm chán.)

  Get angry

  Nổi nóng, nổi giận

  Vinnie would never get angry at anything or anybody.

  (Vinnie không dễ tức giận với bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai.)

  Get married/divorced

  1. Ly dị

  2. Kết hôn

  1. The city where couples are most likely to get divorced.

  2. Before you can get married in Florida, you need a Marriage License.

  (1. Thành phố nơi các cặp vợ chồng có nhiều khả năng ly hôn.

  2. Trước khi bạn có thể kết hôn ở Florida, bạn cần có Giấy phép kết hôn.)

  Get home

  Trở về nhà

  Have a great evening and get home safely without any  problems.

  (Có một buổi tối tuyệt vời và về nhà thật an toàn nhé!)

  Get frightened

  Bị khiếp sợ, kinh sợ

  She gets frightened when he shouts at her.

  (Cô sợ hãi khi anh hét vào mặt cô.)

  Get lost

  Đi lạc / đi đi!

  1. Follow the path, or you might get lost.

  2. Stop bothering me. Get lost! - Get lost! Leave me alone.

  (1. Đi đúng theo con đường đó, không bạn có thể sẽ bị lạc.

  2. Đừng làm phiền tôi nữa. Đi đi và để tôi yên!)

  Get permission

  Xin phép

  How do I get permission to use content on your website?

  (Làm sao để tôi được phép sử dụng nội dung trên trang web của bạn?)

  Get started

  Bắt tay vào việc

  It's almost ten o'clock. Let's get started.

  (Đã gần mười giờ rồi. Bắt đầu thôi nào.)

  Get the impression

  Có ấn tượng/có cảm giác như

  I don't want you to get the wrong impression.

  (Tôi không muốn bạn có ấn tượng không tốt về tôi.)

  Get the message

  Được tin nhắn/Hiểu rồi

  Okay, I get the message - you want to be alone.

  (Được rồi, tôi nhận được tin nhắn là bạn muốn ở một mình.)

  Get ready

  Chuẩn bị sẵn sàng

  Are you ready, Sandy? I got ready for bed.

  (Bạn đã sẵn sàng chưa, Sandy?)

  Get upset

  Khó chịu, thất vọng, hay lo lắng

  Please don't get upset over minor setbacks.

  (Xin đừng buồn vì những thất bại nhỏ.)

  Get wet

  Bị ướt / ướt mèm

  If you use a raincoat, you won't get wet.

  (Nếu bạn sử dụng áo mưa, bạn sẽ không bị ướt.)

  Get worried

  Bị lo lắng

  Try not to get worried. Don't let them upset you.

  (Cố gắng đừng lo lắng. Đừng để họ làm bạn thất vọng.)

   

  voh.com.vn-hoc-tu-vung-theo-cum-3

  Các từ vựng tiếng Anh du lịch thông dụng mà bạn nên biết: Hầu hết các bạn trẻ luôn khát khao được vi vu trời Tây, tận hưởng cuộc đời. Vì thế, bộ từ vựng tiếng anh du lịch sẽ giúp những chuyến du lịch nước ngoài của các bạn được thuận lợi và thành công hơn.
  Học tốt tiếng Anh: từ vựng về màu sắc: Những từ vựng tiếng Anh chỉ màu sắc sẽ giúp mở rộng vốn từ của bạn. Học tốt tiếng Anh mỗi ngày cùng VOH thông qua những bài viết được cập nhật hàng ngày sẽ giúp bạn có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống.
  Học tiếng Anh thông qua phim ảnh - vừa giải trí vừa hiệu quả: Xem phim là một cách tuyệt vời để học nói tiếng Anh nhưng bạn phải biết bí quyết học đúng cách mới nhanh có được kết quả.

  Trân Dương (Tổng hợp)