Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TPHCM: từ 19 đến 22.80

  (VOH) – Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh cho năm 2018.

  Theo đó, điểm trúng tuyển Khóa 44 - Đại học chính quy, năm 2018 như sau:  

  Stt

  Mã ngành

  Tên ngành

  Điểm chuẩn

  1

  7220201_01

  Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại(*)

  22.50

  2

  7310101

  Ngành Kinh tế

  20.70

  3

  7310101_01

  Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng

  20.70

  4

  7310101_02

  Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

  19.00

  5

  7310101_03

  Chuyên ngành Kinh tế chính trị

  19.00

  6

  7310107_01

  Chuyên ngành Thống kê kinh doanh(*)

  19.39

  7

  7310108_01

  Chuyên ngành Toán tài chính(*)

  19.20

  8

  7340101

  Ngành Quản trị kinh doanh

  21.40

  9

  7340101_01

  Chuyên ngành Quản trị bệnh viện

  18.00

  10

  7340115

  Ngành Marketing

  22.40

  11

  7340120

  Ngành Kinh doanh quốc tế

  22.80

  12

  7340120_01

  Chuyên ngành Ngoại thương

  22.60

  13

  7340121

  Ngành Kinh doanh thương mại

  21.70

  14

  7340201

  Ngành Tài chính - Ngân hàng

  20.00

  15

  7340201_01

  Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh

  18.80

  16

  7340201_02

  Chuyên ngành Quản trị hải quan - ngoại thương

  21.20

  17

  7340201_03

  Chuyên ngành Ngân hàng đầu tư

  18.00

  18

  7340201_04

  Chuyên ngành Thị trường chứng khoán

  17.50

  19

  7340201_05

  Chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm

  18.00

  20

  7340201_06

  Chuyên ngành Đầu tư tài chính

  19.00

  21

  7340201_07

  Chuyên ngành Tài chính quốc tế

  21.30

  22

  7340301

  Ngành Kế toán

  20.40

  23

  7340403_01

  Chuyên ngành Quản lý công

  17.50

  24

  7340405_01

  Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh(*)

  20.01

  25

  7340405_02

  Chuyên ngành Thương mại điện tử(*)

  21.21

  26

  7340405_03

  Chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp(*)

  17.61

  27

  7380101_01

  Chuyên ngành Luật kinh doanh

  20.30

  28

  7380101_02

  Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế

  20.50

  29

  7480103_01

  Chuyên ngành Công nghệ phần mềm(*)

  19.00

  30

  7810103_01

  Chuyên ngành Quản trị lữ hành

  21.60

  31

  7810201_01

  Chuyên ngành Quản trị khách sạn

  22.20

  32

  7810201_02

  Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

  21.40

  (*) là tổ hợp xét tuyển có môn nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.

  Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành bằng nhau đối với các tổ hợp xét tuyển; dành cho thí sinh THPT, khu vực 3.

  Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm đối với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa các môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30.

  >>> Danh sách 38 trường đại học, cao đẳng công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2018

  >>> Những điều thí sinh cần làm sau khi biết điểm chuẩn đại học 2018

  Thùy Linh - T.Mai