Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Liên kết sản xuất giúp người dân khu vực Nam bộ tăng thu nhập

  (VOH) – Khu vực ĐBSCL và Đông Nam bộ hiện có tất cả hơn 600 chuỗi cung ứng nông sản an toàn, với gần 500 sản phẩm, 254 thương hiệu nông sản...

  Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khu vực ĐBSCL và Đông Nam bộ có tất cả hơn 600 chuỗi cung ứng nông sản an toàn, với gần 500 sản phẩm, 254 thương hiệu nông sản, hơn 2.300 hợp tác xã nông nghiệp tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản cho hộ dân, 13/19 tỉnh, thành xây dựng 369 sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

  Liên kết sản xuất giúp người dân khu vực Nam bộ tăng thu nhập

  Các mặt hàng trái cây đặc sản của khu vực ĐBSCL . Ảnh: congthuong

  Chính từ quá trình gia tăng liên kết sản xuất giúp tăng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn vùng Đông Nam bộ hơn 51 triệu đồng/năm và vùng ĐBSCL khoảng 37 triệu đồng/năm trong khi bình quân cả nước khoảng 35 triệu đồng/người/năm.

  Khoảng cách chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn vùng Đông Nam bộ còn 1,57 lần và ĐBSCL còn 1,41 lần trong khi cả nước còn 1,8 lần. Tỷ lệ hộ nghèo 2 vùng đều thấp hơn so cả nước, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều khu vực nông thôn vùng Đông Nam bộ còn khoảng 0,3% và vùng ĐBSCL còn khoảng 3,3%.

  Minh Phước