028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin kinh tế

Trung bình mỗi tháng có 8.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

(VOH) - Số doanh nghiệp thành lập mới tháng 11/2020 tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 5,4% và tăng 59,8%.

Đặc biệt, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong tháng tăng 72% so với tháng trước và tăng 103,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Ảnh minh họa: TTO 

Tính chung 11 tháng năm 2020, cả nước có gần 124,3 ngàn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới tăng 21,7%.

Trong tháng 11/2020, cả nước có gần 13,1 ngàn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 284,8 ngàn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 119,7 ngàn lao động, tăng 7,3% về số doanh nghiệp, tăng 72% về vốn đăng ký và tăng 65,3% về số lao động so với tháng trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 21,8 tỷ đồng, tăng 60,3% so với tháng trước và tăng 90,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng, cả nước còn có 5.315 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 59,8% so với cùng kỳ năm 2019; có 2.771 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 15,9% và tăng 30,8%; có 4.471 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 24,9% và tăng 5,7%; có 1.941 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 37,4% và tăng 30,6%.

Tính chung 11 tháng, cả nước có gần 124,3 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.878,9 ngàn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 970 ngàn lao động, giảm 1,9% về số doanh nghiệp, tăng 19,3% về vốn đăng ký và giảm 14,7% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 15,1 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 3.086,9 ngàn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 36,2 ngàn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm nay là 4.965,8 ngàn tỷ đồng, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 40,8 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 10,7% so với 11 tháng năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên gần 165,1 ngàn doanh nghiệp, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi tháng có 15 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Trong 11 tháng có gần 93,5 ngàn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: 44,4 ngàn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 59,7%; 33,6 ngàn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 11,7%; hơn 15,4 ngàn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 3,1%.

Trung bình mỗi tháng có 8,5 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.