Chuyên gia Wilson Lieu: Bắt nhịp cùng cuộc cách mạng công nghệ | DNK #124 18:59

Chuyên gia Wilson Lieu: Bắt nhịp cùng cuộc cách mạng công nghệ | DNK #124

Cuộc trò chuyện đầy hứa hẹn với Chuyên gia Wilson Lieu về chủ đề "Learn - Unlearn - Relearn" - chìa khóa dẫn dắt doanh nghiệp vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Nội dung chính

VOH Podcast - Như nhà tương lai học Alvin Toffler từng dự đoán, "người mù chữ" trong thế kỷ 21 không phải là những người không biết đọc viết, mà là những người không thể học hỏi, thích nghi và thay đổi. Trong bối cảnh công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt, đặc biệt là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), "Learn - Unlearn - Relearn" trở thành kim chỉ nam cho sự thành công của mọi tổ chức.

 

Chuyên gia Wilson Lieu sẽ chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về:

  • Tầm quan trọng của "Learn - Unlearn - Relearn" trong kỷ nguyên AI.
  • Chiến lược và công cụ giúp doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng.
  • Thách thức và cơ hội mà AI mang đến cho các doanh nghiệp.
  • Kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường công nghệ mới.

Quý vị khán thính giả sẽ được:

  • Hiểu rõ hơn về khái niệm "Learn - Unlearn - Relearn".
  • Nắm bắt những xu hướng công nghệ mới nhất, đặc biệt là AI.
  • Học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia Wilson Lieu về cách thức dẫn dắt doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.
  • Trang bị cho bản thân những kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường công nghệ mới.

Hãy cùng đón nghe cuộc trò chuyện đầy hứa hẹn với Chuyên gia Wilson Lieu ngay sau đây!

Hiện thêmẨn bớt