default-thumb-voh-radio-podcast

Hát ru: Nhịp đưa võng tự nhiên - Bài Ca Sài Gòn #6

Chim khôn tránh bẫy tránh lời, người khôn tránh tiếng hồ đồ mới khôn...

11:00 GMT+7, Thứ Tư, 11/1/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
41800Chia sẻ
(VOH Podcast) - Nhịp đưa võng tự nhiên là nội dung cuối cùng, trong 4 số về Hát Ru của Bài ca Sài Gòn. Những dòng sữa ngọt đầu tiên là nền tảng định hình nhân cách lối sống cho mỗi người sau này. Tân nhạc Việt Nam về sau này cũng đưa nhiều bài tựa ru. Thời gian còn lại chúng tôi mời Quý vị nghe bài hát thuộc tân nhạc nhưng lời ca chính là nỗi niềm của người con nhìn về người mẹ của mình, với một chút ân hận, một chút hổ thẹn, một chút bất lực trước quy luật của tạo hóa, của cuộc đời...