#4: Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn 14:06

#4: Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn

Bởi một lẽ tự nhiên, hát ru vốn đã đi vào từng tế bào của mỗi người sống trên đời.

Nội dung chính

VOH Podcast - Những bản tình ca đầu tiên của nhân loại, những bản tình ca đầu tiên chúng ta nghe được từ lúc chào đời chắc chắn không sai đâu chính là lời mẹ ru. Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng tôi gặp được nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa Hồ Nhật Quang. Anh có rất nhiều hiểu biết độc đáo về thể loại hát ru của Việt Nam, của miền Nam chúng ta. Có nhiều người cho rằng hát ru là cái cách thức biểu hiện đầu tiên về âm thanh và cũng là những âm thanh đầu tiên. Những cách thức tiếp nhận tình cảm đầu tiên của con người, của nhân loại luôn chứ không phải chỉ của người Việt Nam hay là người miền Nam. Anh anh nghĩ gì về cái nhận định này?

Hiện thêmẨn bớt