default-thumb-voh-radio-podcast

Nụ tầm xuân

Câu chuyện điển hình về mấy chữ “xướng xa vô loại” mà người đời thường dùng để cay đắng với nhau. Tuy vậy theo giòng lịch sử, cái nhìn của nhân gian về nghề đờn, hát cũng có nhiều biến chuyển thú vị. Người ta gọi là con hát nhưng người ta còn gọi là thầy đờn...

11:00 GMT+7, Thứ Tư, 22/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
36000Chia sẻ