Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
#7: Hát Bội: Người trẻ Vẽ về Hát Bội 15:03

#7: Hát Bội: Người trẻ "Vẽ về Hát Bội"

Nội dung có nhắc đến triển lãm "Vẽ về hát bội", một công trình đặc biệt của các bạn trẻ Sài Gòn vừa "vỡ lòng" về nghệ thuật hát bội.

Nội dung chính

VOH Pocast - Số đầu tiên về nghệ thuật hát bội, thay vì “ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng”, kể về thời đầu hình thành và đời sống của hát bội thời hưng vượng nhất của bộ môn nghệ thuật này, chúng tôi muốn mời QV nghe câu chuyện của những người hiện đại, trẻ tuổi, cá tính, tư tưởng vượt thoát, và dường như càng vượt thoát càng cá tính, người ta lại càng biết nhận chân những giá trị, và một lần trong đời hết lòng phụng sự nó.

Hiện thêmẨn bớt