Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
#9: Hát Bội: Ba trăm năm sau 13:20

#9: Hát Bội: Ba trăm năm sau

Câu chuyện về Hát Bội thời thịnh vượng nhất.

Nội dung chính

VOH Podcast - Một lý do quan trọng của sự phồn thịnh này là cách nhìn nhận của người chủ quản thành phố thời điểm này, tổng trấn gia định thành Lê Văn Duyệt. Là một người ham say hát bội, không chỉ dễ chịu cho các đoàn hát hành nghề, ông còn tạo điều kiện về cơ sở vật chất như xây một “võ ca” tương tự một sân khấu nhỏ phía sau khu vực thờ cúng, làm trung tâm sinh hoạt văn hóa chủ đạo trong vùng.

Hiện thêmẨn bớt