#44: Bài ca theo điệu Tây 14:15

#44: Bài ca theo điệu Tây

Giai đoạn này được nhạc sỹ Phạm Duy (trong cuốn Tân nhạc Việt Nam thuở ban đầu) gọi là thời kì chuẩn bị, của Tân nhac Việt Nam.

Nội dung chính

VOH Podcast - Như chúng tôi đã thuật lại ở kì trước, tân nhạc Việt trưởng thành từ miền Bắc, nhưng phôi thai những ý tưởng đầu tiên của tân nhạc rất có thể thuộc về công trạng của một người miền Nam, cu thể là một ông thầy kiêm diễn viên cải lương có tên là Huỳnh Thủ Trung hay còn gọi là ông Tư chơi.

Hiện thêmẨn bớt