Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
#42: Nếp sống vui tươi 14:44

#42: Nếp sống vui tươi

Nếp sống vui tươi #42

Chúng ta nghe rất nhiều người của năm 2018, hát về Sài Gòn, hát Sài Gòn, hay là Sài Gòn đẹp lắm, nhưng đây vẫn không phải nhân vật chính của câu chuyện hôm nay.

Nội dung chính

VOH Podcast - Chúng ta đang đến với chặng đường rất gần với thời đại của chúng ta, cuộc thành hình của tân nhạc Việt Nam và mối liên đới của nó với Sài Gòn, đời sống Sài Gòn, những ngày mà những văn nhân miền Bắc bắt đầu tìm tòi tìm hiểu về Tân nhạc còn trong Nam mình, người ta còn mê mải hát cải lương... 

Nhưng điều đó không có nghĩa là ở miền Nam không có chút dấu vết nào của ánh sáng văn minh rất hấp dẫn này, thậm chí, theo nhiều tài liệu nghiên cứu của những người quan trọng thời đại này, tân nhạc Việt Nam rất có thể, đã bắt đầu từ miền Nam. Hay nói cách khác, bản tân nhạc đầu tiên của Việt Nam, rất có thể sáng tác từ Sài Gòn.

*Ảnh: Trương Quý (Báo Tuổi Trẻ)

Hiện thêmẨn bớt