Giữa nhiều tiếp biến nhỏ lẻ #37 18:11

Giữa nhiều tiếp biến nhỏ lẻ #37

Mời Quý vị cùng chúng tôi nhìn lại cục diện đã đi qua, trước khi đến với một bước chuyển mình mới mẻ và hoàn toàn là thay - khác.

Nội dung chính

VOH Podcast - Phổ quát về đời đầu của Bài Ca Sài Gòn, chúng ta đi từ hát ru qua hát Bội, ở giữa hai loại hình rõ ràng tên gọi này là nhiều tiếp biến nhỏ lẻ khác, bởi chúng ta nhìn lại theo những cột mốc lịch sử nên có thể lướt qua nhanh, nhưng trong mỗi thời kì, những hò, hát, vè, lý, thậm chí một thể loại mà theo nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng, chỉ có ở miền Nam là thơ rơi, cũng là một loại hình độc đáo và vô cùng thú vị mà chúng tôi sẽ tiếp tục ở phần sau.

Hiện thêmẨn bớt