Cải lương - Tuyệt phẩm giữa đời #34 20:11

Cải lương - Tuyệt phẩm giữa đời #34

Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương. Tối leo lên giường, nằm nghe cải lương...

Nội dung chính

VOH Podcast - Chúng ta nghe lời nhái theo điệu, mà trẻ con Sài Gòn mấy mươi năm về trước nghêu ngao với nhau, về những thú tiêu khiển dzách lầu Sài Gòn, thời đó. Cơm sườn, nước tương, hai tuyệt phẩm của thành đô, công vụ xong xuôi phủi tay phủi chưn leo lên giường nằm ghé đầu vô cái máy catssette…

Hiện thêmẨn bớt