#31: Vọng cổ - Dạ Cổ Hoài Lang 13:36

#31: Vọng cổ - Dạ Cổ Hoài Lang

Vọng cổ - Dạ Cổ Hoài Lang #31

Mạch cải lương tạm ngưng để làm rõ hơn câu chuyện về bản nhạc là xương là cốt của cải lương bây giờ, Dạ Cổ Hoài Lang.

Nội dung chính

VOH Podcast - Bài Ca Sài Gòn số này chúng ta sẽ nghe nhiều phiên bản Dạ Cổ Hoài Lang, bản nhạc mà đến bây giờ, rất nhiều người hát và không một ai hát đúng bản gốc.

Hiện thêmẨn bớt