#33: Cải lương - Như da thịt thể thân 19:12

#33: Cải lương - Như da thịt thể thân

Cải lương - Như da thịt thể thân #33

Những người của 100 năm trước không bao giờ ngờ rằng, hai chữ “cải lương” của thế kỷ sau được biến nghĩa đến thế nào.

Nội dung chính

VOH Podcast - Một trong những lý do để cải lương ra đời, chính là lòng yêu nước, khát khao biểu thị quốc hồn quốc túy dân tộc mình, và một trong những lý do để cải lương đi vào lòng người, thống ngự muôn triệu con tim, chính là cách nó sử dụng chữ quốc ngữ làm vốn liếng, làm phương tiện, làm chất liệu cấu thành da thịt mình.

 

Hiện thêmẨn bớt