Thơ rơi #38 16:14

Thơ rơi #38

Thơ rơi

Ở miền Nam ngoài những câu chuyện trung hiếu tiết nghĩa chất chơi ngời ngời, cũng có những đoạn rất đời thường, rất bực dọc cáu bẳn, rất con người.

Nội dung chính

Thơ rơi gần như một dạng thư nặc danh, vì không có báo chí hay facebook để xả, cũng ko có cách nào để cho cả làng cả xóm biết cái chuyện ấm ức của mình, thành thử “rơi” một cái, cả làng đều tỏ tường mà bản thân mình không mang họa.

Hiện thêmẨn bớt