Sài Gòn hứa gì với bạn? #39 13:54

Sài Gòn hứa gì với bạn? #39

Sài Gòn hứa gì với bạn?

Hôm nay chúng ta chuyển sang một nhạc phần mới, đó là tân nhạc Việt Nam. Và sức ảnh hưởng, đời sống, hay nói đúng hơn là cách mà nó đã, thậm chí là hình thành trên đất Sài Gòn.

Nội dung chính

VOH Podcast - Khái niệm Người Sài Gòn, rất rộng, mà khái niệm người Sài Gòn cũng rất hẹp. Nếu truy ra nguồn gốc, thì chẳng phải gần 400 năm trước, tổ tiên Quý-vị cũng nằm trong những đoàn lưu dân đi tìm đất mới mà tới đây. Lúc đó đất này đâu có người, chim kêu, vượn hú, cá lội thành dòng, cọp beo lủ khủ trong rừng rậm. Vậy thì mười năm trước, hai mươi năm trước bạn tới đây, bạn chỉ là những lưu dân muộn hơn, nhưng cũng cùng trong một tiếng tơ đồng, là đi tìm một miền đất hứa. Miền đất này, đã hứa gì với bạn?

Hiện thêmẨn bớt