#43: Bản nhạc từ “bồn kèn” 13:34

#43: Bản nhạc từ “bồn kèn”

Chúng ta có bản nhạc ngoại dịch ra tiếng Việt là "Hồi xửa hồi xưa", tiếng Sài Gòn sẽ gọi là "Hồi nẳm hồi năm"...

Nội dung chính

VOH Podcast - Nói đến các lối đường mà âm nhạc phương Tây đi vào tâm thức người Việt Nam, theo các nhà nghiên cứu, có ít nhất 7 con đường, trong đó có những bản thánh ca trong nhà thờ, những buổi hòa nhạc long trọng ở nhà hát, và tiếng kèn nhà binh. Riêng đối với Sài Gòn thời đó, muốn nghe nhạc Tây thì theo ông Vương Hồng Sển, có 3 cách: Nhà hàng “Continental” (đường Đồng Khởi), nhà hàng Pancrazi trên đường Bonard (Lê Lợi), và chỗ ngã tư Bồn Kèn.

Hiện thêmẨn bớt