#45: Bản tân nhạc đầu tiên 14:57

#45: Bản tân nhạc đầu tiên

80 năm trước, một chương trình biểu diễn riêng được tổ chức như một lời chính thức khai sinh tân nhạc Việt Nam.

Nội dung chính

VOH Podcast - "Nguyễn Văn Tuyên là cái tên có lẽ còn xa lạ với quảng đại quần chúng song tên ấy lại là một mục quan trọng trong giáo trình các trường âm nhạc." - Đây là lời giới thiệu trong bài báo của tác giả Nguyễn Quang Long, khi ông nhớ về người đã khai sinh tân nhạc Việt Nam. Nói là "khai sinh", nhưng Nguyễn Văn Tuyên lại không phải là người sáng tác bản tân nhạc đầu tiên. 

Hiện thêmẨn bớt