Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
CEO Nguyễn Ngọc Luận: Hành trình xây dựng một thương hiệu | DNK #6 12:21

CEO Nguyễn Ngọc Luận: Hành trình xây dựng một thương hiệu | DNK #6

Những bước đi của thương hiệu cà phê trái cây Meet More, những câu chuyện thất bại, thành công của một thương hiệu cà phê Việt Nam bước ra thế giới.

Nội dung chính
VOH Podcast - Tập kỳ trước, câu chuyện về hành trình của một thương hiệu cà phê Việt Nam góp phần thay đổi thói quen sử dụng từ phong cách truyền thống đến phong cách hiện đại, một loại cà phê hòa tan mang hương vị trái cây, củ quả của nông sản Việt Nam. Những câu chuyện đi tìm đối tác quốc tế và lan tỏa thương hiệu như thế nào cũng như quan điểm quản trị xoay quanh cuộc đời kinh doanh cà phê của một doanh nhân trẻ sẽ được kể ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận để tìm hiểu về những câu chuyện đằng sau con đường chiếm lĩnh tình yêu cà phê của một thương hiệu nông sản Việt.Làm thế nào để một doanh nghiệp có thể thay đổi linh hoạt mà đối ứng một cách phù hợp với văn hóa của thị trường khác nhau trên thế giới?Quan điểm về văn hóa quản lý của anh như thế nào để mà anh có được một đội ngũ mạnh bên cạnh anh để đi cái con đường xa?Trên cái con đường đó nói chung cũng có những thành công, nhưng cũng có những thất bạ. Vậy có cái câu chuyện thất bại nào mà trải qua có thể gọi là đau đớn đó, nó đã hun đúc tinh thần hoặc là cái triết lý làm việc của anh để tạo nên những cái nền tảng cho những bước đi ngày hôm nay của anh và trong tương lai?
Hiện thêmẨn bớt