Cánh cổng bí ẩn với truyền thuyết về thế giới khác 05:43

Cánh cổng bí ẩn với truyền thuyết về thế giới khác

Bạn đã bao giờ nghe đến những cánh cổng kỳ bí, nơi được cho là có thể dẫn dắt chúng ta đến với những chiều không gian khác?

Nội dung chính

VOH Podcast - Bạn có tin vào thế giới khác? Bạn có tin rằng có những cánh cổng bí ẩn dẫn đến những chiều không gian khác?

Hãy cùng chúng tôi khám phá những truyền thuyết bí ẩn xung quanh những cánh cổng này và tìm hiểu xem liệu chúng có thực sự dẫn đến thế giới khác hay không.

Hiện thêmẨn bớt