Niềm vui nhỏ trên chuyến xe khai xuân... 25:28

Niềm vui nhỏ trên chuyến xe khai xuân...

Chuyến xe khai xuân chở khách đi chơi, chuyến xe chở cả bao tâm tư và hy vọng của Bác Tài...