Viết cho tình mình 15:16

Viết cho tình mình

Có lẽ tình mình không đẹp, không lãng mạn, không kết thúc có hậu như những gì chúng ta vẫn thường mơ. Nhưng không sao, chúng ta vẫn bước tiếp và hãy giữ cho nhau một ký ức đẹp.